Hem

BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

ETT BARN I BALANS HAR LÄTTARE FÖR ATT LÄRA.


Vi arbetar med hur motorik och rörelse kan hjälpa barnet till ett mer balanserat liv. Genom motoriska övningar, rörelse, avslappning och andning kan barnet finna nya vägar som stimulera till ökad inlärningsförmåga, koncentrationsförmåga och impulskontroll hos barn och ungdomar.

Tillsammans skapar vi ny energi och nya möjligheter!


VI FINNS FÖR ER!

Motorikens påverkan för inläning 

är vår 3-timmars föreläsning som vi arrangerar på förskolor och skolor.


Flera forskningsstudier visar koppling mellan högintensiv träning, rörelse, motorik och inlärning.

Balanserade Barn har tagit fasta på flera av studierna och skapat en föreläsning med teoretisk kunskap, forskning och med mängder av praktiska övningar formade för förskola & skola.


Vill ni har mer inspiration till hur ni kan ta in mer motorik och rörelse i barngruppen och i klassrummet utan att ni har stor plats eller att barnen behöver byta om? Lära er mer om hur högintensiv träning motorik och rörelse kan påverka inlärning, kroppskontroll, koncentration och förenkla vid läs och skrivsvårigheter?

Vi har fastapriser på våra föreläsningar i södra Sverige.

Läs mer här...

Balanserade Barn har kunskap för att hjälpa er!

Vårt fokus är att få barn att må bra både fysiskt och psykiskt. Vi har skapat kurser, föreläsningar & träningsprogram som alla värnar om hur motorisk träning och rörelse kan påverka barnet och dess utveckling.


Vi vänder oss till er som önskar mer kunskap och stöd för barn med motoriskasvårigheter, sämre kroppskontroll och ofrivilliga rörelser, inlärningssvårigheter, sämre impulskontroll och koncentrationsproblem. Ängsliga barn och barn med låg eller hög muskelspänning i kroppen.


För förskola och skolor erbjuder vi föreläsningar baserade på forskning  som visar hur man med hjälp av motorik, avspänning, massage och rörelse kan påverka koncentration, kroppskontroll, ofrivilliga rörelser, balans, koordination, impulskontroll,inlärning och läs- och skrivsvårigheter.

Alla våra föreläsningar är 3 timmar långa och innehåller många praktiska moment att ta med sig till sin skolklass eller barngrupp. 


Vår storsatsning heter Träning i Livet. Tillsammans med TBO Happy Living arrangerar vi också en större kurs som innebär att deltagarna lär sig bygga motoriskaprogram för enskilda barn och barn i grupp som stärker barns motorik och ökar koncentration, kroppskontroll, inlärning och impulskontroll. Vi arbetar med motoriska övningar, mentalträning och barnmassage.


För familjer, förskola och skolor erbjuder vi individuellträning i Malmö.

Vi bygger upp lekfulla träningsprogram utifrån barnets behov. Träningsprogrammet hjälper barnet i sin motoriska utveckling och kan hjälpa till vid koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, oro, rastlöshet, kroppskontroll, sämre impulskontroll och inlärningssvårigheter. Träningen sker sedan i hemmet 20 minuter varje dag.  Det unika med oss är att vi utgår från barnets egna behov genom att säkerställa barnets nivå vid ett individuellt första möte för att sedan följa barnet i sin utveckling och bygga på programmet efterhand.

 

Välkommen till oss!

INDIVIDUELL TRÄNING


Vi bygger upp lekfulla träningsprogram utifrån barnets behov för att hjälpa barnet att förbättra sin balans, koordination, koncentration, inlärning och impulskontroll.

FÖRELÄSNING.

Motorikens påverkan för inlärning


Vi anlitas av skolor och förskolor och föreläser om hur motorik och rörelse bla kan påverka inlärning, koncentration och impulskontroll.

FÖRELÄSNING.

Harmoni 

Massage, avslappning och andning


Sara Wikander är författare och  driver Balanserade Barn och har i 15år arbetat med hur massage och beröring påverkar människor.

INSPIRATION


På ett lekfullt och roligt sätt visar vi under fliken inspiration flera olika övningar och moment som gynnar och stärker barnets motorik.

Besök gärna vår Facebooksida för mer inspiration.