BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Adhd, rörelse och inlärning.

Hyperactivity in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Impairing Deficit or Compensatory Behavior?

En studie som gjorts vid University of Central Florida 2015 visar att barn med adhd bör få utlopp för sin energi för att kunna lära sig saker. I studien skulle barn memorera en följd av siffror och bokstäver, för att sedan placera siffrorna och bokstäverna i rätt ordning för att studera arbetsminnet, den hjärnfunktion som används vid inlärning. Ju mer barnen med adhd-diagnos rörde på sig under testet desto bättre presterade de. Däremot visade det sig att barn som inte ha en diagnos men som också rörde på sig under testet presterade sämre än de som satt stilla. Vanligtvis handlar rörelsen vid adhd om att dämpa hyperaktiviteten. Forskarna bakom studien menar att det är kontraproduktivt. I stället föreslår de att underlätta barnens inlärning genom att bland annat låta dem sitta på balansbollar eller motionscyklar vid inlärningen.

Ta del av hela forskningen

http://link.springer.com/article/10.1007/s10802-015-0011-1?no-access=true