BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Arbetsminne och rörelse.

Physical Exercise Performed Four Hours after Learning Improves Memory Retention and Increases Hippocampal Pattern Similarity during Retrieval

En nederlänsk forskningsstudie från från juli 2016 visar att fysisk träning hjälper hjärnan att lagra nya kunskaper.

Deltagarna som ingick i forskningsstudien fick sitta framför en datorskärm och se närmare hundra föremål dyka upp på en av sex möjliga positioner. Uppgiften var att minnas på vilken position de sett vart och ett av föremålen. Direkt efteråt fick en tredjedel av deltagarna träna pulshöjande spinning. En tredjedel fick vänta med träningen i fyra timmar, och en tredjedel tränade inte alls. Två dagar senare fick studenterna göra ett minnestest.

Resultaten blev nästan 10 procent bättre för dem som tränade efter fyra timmar, jämfört med de andra grupperna, säger Guillén Fernández, forskare från Radboud universiteit i Nederländerna.

Slutsatsen blev att studien vara relevant för skolan. Att ha gymnastik eller rörelseträning några timmar efter en lektion med intensiv inlärning kan gynna arbetsminnet.

Läs hela studien här:

http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)30465-1