BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

 

RÖRELSEN OCH MOTORIKENS

PÅVERKAN FÖR INLÄRNING

Flera forskningsstudier visar koppling mellan pulsträning, Brain breaks, rörelse, motorik och inlärning. Balanserade Barn har tagit fasta på flera av studierna och skapat en 3 timmars föreläsning med teoretisk kunskap, aktuell forskning och med mängder av praktiska övningar och rörelseprogram formade för förskola & skola. Övningar, olika korta rörelseprogram och tips på hur ni kan integrera lärande med rörelse.

 

Vill ni har mer inspiration om hur ni kan få in mer motorik och rörelse i er barngrupp eller i ert klassrummet utan att ni har stor plats eller utan att barnen behöver byta om? Lära er mer om hur pulsträning, motorik, Brain breaks, fysisk aktivitet och rörelse kan påverka inlärning, kroppskontroll, koncentration och förenkla vid läs- och skrivsvårigheter?

 

I föreläsningen vävs praktiska övningar samman med teori och aktuell forskning. Ni bjuds på brainbreaks, färdiga rörelseprogram och många praktiska tips i form av Tabata, CrossFit inspirerade träningsprogram, motoriska utmaningar, och andra rörelseövningar som kan förenkla barnens och elevernas vardag. Många av övningarna kan kopplas till ämnen och teman i skolan och förskolan vilket kan hjälpa er att bygga upp ert "klassrumsgym" eller skapa lektioner med rörelseinslag. Ni erbjuds material som ni kan använda direkt i förskola och skola. Ett barn i balans har lättare att lära!

 

Nästan alla våra rörelser kommer från hjärnan. Genom att använda rörelser och träna motorik kan vi påverka hjärnan. I föreläsningen Rörelsen och motorikens påverkan för inlärning fokuserar vi på pulsträning, brain breaks, grov- & finmotorik, muskeltonus, rytm, koordination, balans, rörelseprogram, övningar som kan integreras till ämnen i förskolan och skolan.

 

Ni får tillgång till färdiga program, struktur och material att

använda direkt i er vardag!

 

Vi förknippas med enkelhet!

 

Enkelt att förstå! Teori, forskning och praktiska övningar vävs samman på ett roligt och lekfullt sätt.

 

Enkelt att använda! Pedagogerna kan starta sitt arbete redan dagen efter avslutad föreläsning utan någon planeringstid eftersom vi presenterar en tydlig struktur för att integrera rörelse och motorik i er vardag!

 

Enkelt att strukturera! Föreläsningen presenterar flera olika upplägg med olika tidsintervall vilket gör det enkelt för deltagarna att starta.

 

 

Max antal deltagare: 40 personer. 25 kursmaterial ingår i priset.

Vill ni ha besök av oss? Vi reser i hela Sverige.

Vi har fasta priser över södra Sverige. Se nedan.

 

För övriga landet kontakta oss för offert.

Innehåll

3 timmar

 

 • Tabata, funktionell träning inspirerande program och pulsträning.

 

 • Pulsträning, dopamin - påverkan för koncentration och inlärning.

 

 • Brainbreaks - flera olika övningar och strukturupplägg.

 

 • Teoretisk genomgång av hjärnan och vad som händer i hjärnan när man utför rörelser. Tillhörande praktiska övningar.

 

 • Hur påverkar balans, koordination och det kinestetiskasinnet koncentration och inlärning. Praktiska övningar.

 

 • Högt/Lågt muskeltonus/muskelspänningar påverkan för koncentration och inlärning.

 

 • Grov- och finmotorik, övningar för ett aktivt klassrum. Teorisk genomgång av dess påverkan för inlärning.

 

 • Rytmens påverkan för kroppen.

 

 • Förslag på motoriska program för barn/elever i grupper.

 

 • Motoriskasagor/lekar för förskola eller motoriska övningar för skola.

 

 

 • Färdiga träningsprogram att använda sig av i förskola och skola.

 

 • Tydlig struktur om hur ni startar med motorik, rörelseträning i förskola och skola.

 

 

Pris från: 9.500kr exkl moms

 

Röd zon 9.500kr exkl moms.

Max antal deltagare: 40 personer.

I priset ingår kursmaterial till 25 personer.

Behöver ni fler an ni köpa till material för 50kr exkl moms per kursmaterial

 

 

 

Gul zon 10.500kr exkl moms.

Max antal deltagare: 40 personer.

I priset ingår kursmaterial till 25 personer.

Behöver ni fler an ni köpa till material för 50kr exkl moms per kursmaterial

 

Blå zon 11.500kr exkl moms.

Max antal deltagare: 40 personer.

I priset ingår kursmaterial till 25 personer.

Behöver ni fler an ni köpa till material för 50kr exkl moms per kursmaterial

 

Grön zon 13.500kr exkl moms.

Max antal deltagare: 40 personer.

I priset ingår kursmaterial till 25 personer.

Behöver ni fler an ni köpa till material för 50kr exkl moms per kursmaterial