Skolbarnsmassage

BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

 KURS I SKOLBARNMASSAGE

Det är bevisat att massage på schemat kan bidra till bättre inlärning och studieprocess. Massage gör att eleverna får en paus i sitt dagliga arbete, hjälper hjärnhalvorna att koppla samman, känner avslappning, får ny energi och motivation.


Balanserade Barn har under 15 år arbetat med kurser i skolbarnmassage och skrivit böcker i ämnet.

Nu har ni chans att ta del av en kurs i skolbarnsmassage utformad för arbete bland barn för skolans miljöer.

Vår kurs bidrar till ökad kroppsuppfattning, empati, respekt och acceptans för andra människor. Den bidrar även till att samhörigheten mellan eleverna ökar, mindre konflikter och en tryggare barngrupp.Kursen byggs upp på olika sätt beroende på vilken åldersgrupp den riktar sig mot. Många av momenten är samma detsamma för alla ålders grupper medan vissa är åldersrelaterade. Givetvis plockar vi fram ett program som alla i er ålders intervall kan ta del av. Vilket innebär att vi kan skapa en föreläsning för er grupp även om det skiljer 9år mellan eleverna.


Under 3 timmar går vi igenom olika grepp och massagetekniker Ni får även värdefulla tips och idéer.


Låt oss tillsammans vidga era vyer om en mer lugn och trivsam klass.Vi förknippas med enkelhet!

Enkelt att förstå! Teori, forskning och praktiska övningar vävs samman på ett roligt och lekfullt sätt.


Enkelt att använda! Pedagogerna kan starta sitt arbete redan dagen efter avslutad föreläsning

eftersom vi alltid ger en tydlig bild och modell om hur man bör starta och fortsätta sitt arbete.


Enkelt att strukturera! Föreläsning presenterar flera olika upplägg med olika tidsintervall vilket ger deltagarna en enkel start.Nedan finner du mer information om innehållet!


Vi anordnar föreläsningar/kurser på er arbetsplats eller i våra lokaler i centrala Malmö.Vill er verksamhet ha besök av oss?

Vi reser i hela Sverige.


Nytt för i år är att vi har fasta priser i södra Sverige!

Röd zon 9000kr exkl moms.

I priset ingår kursmaterial i form av kurskompendium till 25 personer. Är ni fler betalar ni 80kr exkl moms per kursmaterial.

Gul zon 10.000kr exkl moms.

I priset ingår kursmaterial i form av kurskompendium till 25 personer. Är ni fler betalarna 80kr exkl moms per kursmaterial.

Blå zon 11.500kr exkl moms.

I priset ingår kursmaterial i form av kurskompendium till 25 personer. Är ni fler betalar ni 80kr exkl moms per kursmaterial.

Grön zon 13.000kr exkl moms.

I priset ingår kursmaterial i form av kurskompendium till 25 personer. Är ni fler betalar ni 80kr exkl moms per kursmaterial.

KURS

3 timmar

Årskurs F-3

 •  En rörelsebank med 30 stycken olika rörelser.
 •  Massagesagor.
 •  Taktil inlärning. Ett material som kan användas i skolans olika ämnen. Spel, lekar som kan vävas sammans med ex svenska, biologi.
 •  Taktilaredskap. En taktillåda med taktilaredskap så som penslar, bilar, bollar mm presenteras.
 •  Taktila lekar. Vi leker och visar taktila lekar som är roliga och användbara för barngruppen
 •  Ansiktsmassage
 •  Handmassage


Årskurs 4-6

 • En rörelsebank med 20 stycken olika rörelser.
 •  3st massageprogram för sittande och liggande massage.
 •  Taktil inlärning. Ett material som kan användas i skolans olika ämnen. Spel, lekar som kan vävas sammans med ex svenska, biologi.
 •  Taktilaredskap. En taktillåda med taktilaredskap så som penslar, bilar, bollar mm presenteras.
 •  Tillitsövningar
 •  Ansiktsmassage
 •  Handmassage


Årskurs 7-9

 •  En rörelsebank med 20 stycken olika rörelser.
 •  3st massageprogram för sittande och liggande massage.
 •   2 stycken olika massageprogram med tryck. Massage är anpassad för att användas både sittande och liggande.
 •  Taktilaredskap. En taktillåda med taktilaredskap så som penslar, bilar, bollar mm presenteras.
 •  Tillitsövningar
 •  Ansiktsmassage
 •  HandmassageFörutom den praktiska delen finns en teoretisk del som behandlar följande. Den ingår alltid:

 •  Hur påverkas elever av massage
 •  Hur kopplas massage mot inlärning
 •  Hur kan massage förebygga våld, mobbing och utanförskap
 •  När ska eleven inte ha massage
 •  Hur påverkar massage barn med behov av särskilt stöd
 •  Oxytocinets påverkanPRIS: fr 8500kr exkl moms

(priset gäller i Skåne, Blekinge, Småland & Halland, övriga län, maila för offert)


I priset ingår kursmaterial i form av kurskompendium till 25 personer. Är ni fler betalar ni 80kr exkl moms per kursmaterial.