BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Högintensiv träning - Håkan Westerblad

Högintensiv träning förändrar muskelcellers kalciumhantering, 2015.

Forskare vid Karolinska Institutet har genom en forskning kommit fram till att det räcker med några få minuters högintensiv intervallträning för att få lika bra effekter som vid vanlig uthållighetsträning. Högintensiv träning även för patienter med dålig muskelfunktion.

För att undersöka vad som händer i muskelcellerna vid högintensiv träning lät forskarna motionärer cykla så intensivt som möjligt under 30 sekunder, vila under fyra minuter och sedan upprepa detta upp till sex gånger. Efter den högintensiva träningen togs små prover från muskelvävnaden i låret. Håkan Westerblad professor vid Institution för fysologi och farmakologi har lett studien som visar att tre minuter av högintensiv träning leder till nybildning av mitokondrier. Mitokondrierna kan liknas vid cellens energifabriker. Förändringar som stimulerar nybildning av mitokondrier ökar muskelns uthållighet och startar energin i kroppen.

Forskningen i sin helhet

http://www.pnas.org/content/112/50/15492.abstract