BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Hjärnstark - Anders Hansen

Forskning ur boken Hjärnstark, Anders Hansen 2016.

I boken ”Hjärnstark” diskuterar Anders Hansen hur rörelse kan vara kopplat till koncentration och hur rörelse kan påverka inlärning och impulskontroll.

Anders Hansen skriver ”Även för oss som kan ha problem med koncentrationen utan att för den skull ha en diagnos. Det är där motion och träning kommer in i bilden. Kopplingen mellan fysisk aktivitet och koncentration börjar nämligen på en oväntad plats, nämligen i det system som gör att du mår bra…. din hjärnas belöningssystem… dopamin.” (sidan 78)

Längre ner på sidan fortsätter Anders Hansen. ”Vissa beteende ökar dopaminnivårerna i accumbenskärnan, däribland äta god mat, umgås med andra, vara fysiskt aktiv och ha sex. ” (Hjärnstark sidan 78)

Anders Hansen förklarar ”Ingen koncentration utan belöning” (sidan 79) ”Mycket tyder på att de som har ett stora koncentrationsproblem har ett belöningssystem som fungerar annorlunda. Det som ökar dopaminnivåerna för de flesta av oss röcker inte för dem. Deras belöningssystem kräver större stimuli för att aktiveras och det får stora konsekvenser. Med ett belöningssystem som hela tiden är otillräckligt kommer man nämligen ständigt flytta sitt fokus i jakt på något som ger ännu större dopaminkick.” (Hjärnstark sidan 80)

”För att kunna filtrera bort allt brus som våra sinnesintryck bombaderar oss med och rikta uppmärksamheten mot det vi håller på med behövs dopaminet. .. det är också viktigt för koncentrationen. Brist på dopamin kan leda till att vi störs av bakgrundsbruset och blir ofokuserade och splittrade.” (Hjärnstark sidan 84-85) Anders Hansen fortsätter ”Det intressanta är att om man ökar dopaminnivåerna kommer det icke stimulusdrivna bruset att tystna.” ”Dopaminet sänker volymen och bruset sjunker undan. Inget störs längre och det blir lättare att hålla koncentrationen” (Hjärnstark s 85)

På sidan 86 i boken Hjärnstark ställs frågan. ”Finns det då någon metod för att öka dopaminnivåerna utan att medicinera? Det gör det: att röra på sig. Den förmodligen viktigaste anledningen – oavsett om man har ADHD eller inte - är nämligen att fysisk aktivitet höjer nivåerna av dopamin och fininställer systemen för koncentration och belöning. Vi vet att dopaminnivåerna stiger främst efter att man har varit fysiskt aktiv. Ett par minuter efter avslutad träning ökar de och ligger sedan på en högre nivå i en eller ett par timmar. Det bidrar till att du upplever skärpa, fokusering och lugn och ro efter att ha motionerat. Du mår bättre och får lättare att koncentrera dig. Bruset tystnar.”

Hansen fortsätter och kommer in på impulskontroll. ”Dopaminet har många viktiga effekter i frontalloben… som bestämmer i hjärnan. Förmågan att sätta upp och följa långsiktiga mål i stället för att bara reagera på impulser finns här. Likaså avancerade tankemässiga funktioner som skiljer oss från djuren, som abstrakt, matematik och logiskt tänkande. Det är också i hög utsträckning i frontalloben som vi styr vår koncentration.” (Hjärnstark s 87)

Anders Hansen tar upp om vikten av träning och lek för barn som har ADHD i sin bok Hjärnstark (sidan 90). Han ställer frågan: ”Är motion och träning så effektivt för koncentrationen att man till och med kan behandla ADHD med det? Den frågan bestämde sig en grupp forskare för att undersöka och utgick från 17 barn som alla uppvisade så på hyperaktivt beteende att de bedömdes löpa hög risk för att ha ADHD” ”Så gav då aktiviteten någon effekt? Det gjorde den. För mer än två tredjedelar av barnen rapporterade föräldrar, lärare, forskare och instruktörer att de blivit mer koncentrerade. De blev framförallt bättre på att lägga band på sig själv och inte agera impulsivt på minsta små sak som händer, något som ofta är särskilt svårt med barn med AHDH. ”

Hansen fortsätter att och berätta att man utökade gruppen till 200st barn och kom fram till slutsatsen ”så lite som ett enda träningspass på 5 minuter förbättrar koncentrationen och minskar ADHD-symtomen hos barn” (Hjärnstark s 92) Hansen fortsätter och ställer frågan: Men för oss övriga, vi som inte har ADHD? Kan även vi förväntan oss effekt på koncentrationen. Ja, absolut” (Hjärnstark s92)

Hansen avslutar kapitlet om bättre fokus i sin bok Hjärnstark (sidan 98) men att berätta att koncentrationssvårigheter beror på en enda sak. Accumbenkärnan, alltså beröringscentrumet, kan vara olika inställt på hos olika människor vilket påverkar koncentrationen. Men det verkar ha en sak gemensamt det påverkar oss positivt om vi rör på oss – vår koncentration ökar.

I bok Hjärnstark kapitel; Den växande hjärnan (sidan 186) beskriver Hansen hur rörelse kan påverka stress positivt. ”Effekterna av att barn rör sig till och med sträcker sig bortom att de blir bättre i skolan och ökar sin exekutiva kontroll. De blir mindre känsliga för stress. Studien som är gjord i Finland visar ett tydligt samband på att barn som tog många steg varje dag inte reagerade lika stark på stress.

En studie gjord av amerikanska forskare bland överviktiga låg och mellanstadiebarn, där barnen själva fick välja vilken fysisk aktivitet de ville utföra. Rörelsen visade att skolresultaten blev bättre. De visade sig att barnen blev bättre på matematik trots att de inte hade haft några extra matematiklektioner. Så lite som 20 minuters gav effekt, men allra bäst blev resultatet hos barn som var aktiva i minst 40 minuter per gång. Hansen skriver ”Det visade sig att aktiviteten i cortex – hjärnbarken bakom pannan och centralt för abstrakt tänkande, koncentration och planering – hade ökat” (Hjärnstark sidan 187) Barnens hjärnor undersöktes med magnetkamera.

Hansen hävdar också att enstaka träningspass ökar uppmärksamheten och förbättrar koncentrationsförmågan och läsförståelsen. Effekten sitter i ett par timmar för att sen klinga av. (Hjärnstark s 188)

Anders Hansens forskningsreferenser:

Beak, D et al, 2014. Effect om treadmill exercise on social interaction and tyrosine, hydroxylase expression in the attention-deficit/hyperactivity disorder rats. Journal of exercise rehabilitation.

Bubl, A et al, 2015. Elevated background noise in adult attention deficit hyperactivity disorder is associated with inattention. Plos one D01: 10.1371/journal.pone.0118271

Colcomebre Sang j et al, 2014. Duration-dependence of the effect of treadmill exercise on hyperactivity in attention deficit hyperactivity disorder rats Journal of exercise rehabilitation 2014;10(2) 75-80

Hillman, C et al. Effects of the FIT. Kids randomized controlled trial on executive control and brain function pediatrics 2014; 134:e 1063-1071

Hoang, T et al. JAMA Psychiatry 2015. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2468

Hoza, B et al. Measurement of the effect of physical exercise on the concentration of individuals with ADHD. PLOS One. Doi: 10.1371/journal.pone.0122119

Smith, A et al, 2013. Pilot physical activity intervention reducees severity of ADHD symptoms in young children. Journal of Attention disorders 2013, 17(I) 70-82.

Volkow, N et al. Evaluation Dopamine Reward Pathway in ADHD. JAMA 2009; 302(10); 1084-1091.