Individuell träning

BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

INDIVIDUELL TRÄNING

För oss är alla barn unika.


För familjer, förskola och skolor erbjuder vi individuellträning i Malmö.

Vi vänder oss till er som önskar mer kunskap och stöd för barn med motoriskasvårigheter, ofrivilliga rörelser, inlärningssvårigheter och läs- & skrivsvårigheter, sämre impulskontroll och koncentrationsproblem. Oroliga och ängsliga barn. Rastlösa barn eller barn med låg eller hög muskelspänning i kroppen. 


Vi bygger upp lekfulla träningsprogram utifrån barnets behov. Träningsprogrammet kan hjälpa barnet i sin utveckling.  Träningen sker sedan i hemmet 20 minuter varje dag.  Det unika med oss är att vi utgår från barnets egna behov genom att säkerställa barnets nivå vid ett individuellt första möte för att sedan följa barnet i sin utveckling och bygga på programmet efterhand. Många barn upplever att de märker skillnad efter bara 6 veckor.

Vi har möjlighet att hjälpa er!


Inför ert första möte får ni fylla i en blankett över hur ni upplever olika saker i barnets vardag. Denna blankett får ni mailad till er när ni beställer er tid.


Vid första mötet tittar vi på barnets balans, koordination, styrka, muskeltonus, motorik, rörelse och eventuellt kvarvarande spädbarnsreflexer. Utifrån det bygger vi upp ett rörelseprogram och individuellt träningsschema som ni själva ansvarar för i hemmet. Det innebär ett träningspass på 20 minuter varje dag.

Mötet tar  1-1.5 timme.


Vi träffas med jämna mellanrum och ser hur barnet utvecklas.


Vi finns också med er på mail som besvaras inom 24 timmar om ni under er resa allt för att ni ska känna er så trygga som möjligt.


Pris 850kr/tillfälle