BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Oxytocin och beröring - Kerstin Uvnäs Moberg

Forskning om oxytocin och beröring

Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter. Kerstin Uvnäs Moberg fann bland annat att oxytocin dämpar smärta och oro, sänker blodtryck och minskar mängden stresshormoner hos bägge könen.

Kerstin Uvnäs Moberg var också en av de första att forska om oxytocinets effekter vid interaktion emellan människor, föräldrar och barn, samt även andra typer av relationer inklusive relationen mellan människor och djur.

Man testade hur beröring påverkar kroppen genom att placera nyfödda hud mot hud med sina mödrar. Syftet med denna studie var att göra en detaljerad undersökning av handrörelser och sugande beteende hos friska nyfödda barn som placerades hud mot hud på sina mödrars bröst, och att studera moderns oxytocinnivåer i samband med dessa händelser. Spädbarnets hand, finger, mun och tunga rörelser, positioner i handen och kroppen, och sugande beteende bedömdes var 30 sekunder. Blodprov uppsamlades varje 15 minuter, och oxytocinnivåer analyserades genom radioimmunanalys. Ett statistiskt test för att fastställa sambandet mellan moderns oxytocinnivåerna och spädbarn "handrörelser eller sugande beteende. Resultatet blev att spädbarnet använde sina händer för att utforska och stimulera sin moders bröst inför den första amningen. Ett samordnat mönster av spädbarn handen och sugande rörelser identifierades också. När spädbarn suger gör den samtidigt en massageliknande handrörelser som stoppas och startas igen när barnen gör en sugande paus. Perioder av ökade massage och handrörelser eller suger på moderns bröst följdes av en ökning av moderns oxytocinnivåerna. Det slutliga resultaten visar att nyfödda använda sina händer liksom deras munnar för att stimulera moderns oxytocin frisättning efter födseln, vilket kan ha betydelse för livmodersammandragning, mjölkutdrivning, och mor-spädbarn interaktion.

 

Läs forskningen i sin helhet här.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-536x.2001.00013.x/full

 

Läs fler av Kerstin Uvnäs Mobergs forskningsresultat här.

http://www.kerstinuvnasmoberg.se/wp-content/uploads/2016/02/Kerstin-Uvnas-Moberg_Referenslista_till-2016-01.pdf