BALANSERADE BARN

Ett barn i balans har lättare för att lära.

FORSKNING & EVIDENS

Sensomotorisk träning - Mats Niklasson.

Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training

 

Publicerad: Frontier in psychology 22 april 2015

Mats Niklasson, Peder Rasmussen, Irene Niklasson och Torsten Norlander

1. Centrum för forskning och utveckling, Göteborg, Sverige

2. Vestibularis, Vestibularis Clinic, Kalmar, Sverige

3. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

4. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Solna, Sverige

Vuxna med motoriska problem: förbättrad fysiologiska och psykologiska utveckling efter särskild sensomotorisk träning

Resultaten visar att motoriska problem inte försvinner med åldern. Sensomotoriska problem i den tidiga barndomen bör därför tas på allvar och bli föremål för diagnostisk undersökning och lämplig behandling. Resultaten visar också för första gången att samma diagnostiska instrument och behandlingsmetoder kan användas för både barn och vuxna med motoriska svårigheter.

I den aktuella studien ingick 14 vuxna och 100 ungdomar som alla hade avslutat ett SMT program på Vestibularis i Mönsterås. Programmet innehöll sju delar; (A) foster och spädbarn rörelser, (b) vestibulär stimulering, (c) auditiv perceptuell stimulering, (d) taktil stimulering, (e) grundmotoriska milstolpar, (f) sportrelaterade grovmotorik, och (g) kompletterande spel övningar. Manualen beskrivs 48 olika övningar. De främsta orsaken till terapi var främst sensomotoriska problem, ofta i kombination med klumpighet, koncentrationssvårigheter, lässvårigheter, ångest och stresskänslighet. Både ungdomar och vuxna praktiserade ca. 15 minuter varje dag under i snitt 3 år.

Läs mer:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/full