10.000 steg om dagen…

10.000 steg om dagen 10 000 steg motsvarar ca 7 kilometer promenad. Men mest intressant är ändå om siffran både gäller för barn och vuxna… 55 år på nacken! 1964, i samband med OS i Tokyo, lanserade ett japanskt företag den första stegräknaren. I kampanjen användes slogan ”manpo-kei” – översatt till ”Tiotusen steg-mätare”. Manpo-kei  går att spåra till en […]

Studie visar att psykisk ohälsa ökar bland unga – speciellt bland tjejer.

STUDIEN SOM PRESENTERADES DEN 30 AUGUSTI 2019 VISAR ATT PSYKISK OHÄLSA ÖKAR BLAND UNGA – SPECIELLT BLAND FLICKOR . Den tredje och sista delen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar. Studien visar att allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer […]

Hormoner utsöndras vid fysisk aktivitet – så påverkas du.

Lägg namnen serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfin på minnet. De tre första tre viktiga signalsubstaner medan endorfin är ett hormon. När man är fysiskt aktiv frisätts ämnen vilket ger stor påverkan på vårt välmående. Och det fina är att effekterna kommer oavsett om man är vältränad eller om det är första gången man tränar. Serotonin […]

Storleken på förskolans gård avgör hur mycket barnen rör sig

Storleken på förskolans gård avgör hur mycket barnen rör sig Förskolegårdens storlek är kopplad till hur barnen rör på sig. Ju större förskolegård, desto mer aktiva är barnen, menar Daniel Berglind, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Under en veckas tid bar 420 barn och 120 pedagoger på 27 kommunala förskolor på Södermalm […]

Rörelse – en nyckel för ökad inlärning?

I studie som publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology testades 62 pojkar mellan 8 och 12 år. Drygt hälften hade adhd medan pojkarna i kontrollgruppen inte hade det. Alla testpersoner fick se två korta filmer på 10 minuter var. Den ena filmen var en scen ur Star Wars Episode 1 och den andra var en instruktionsvideo […]

Forskning visar att motorisk träning och fysisk aktivitet ökar inlärningen

Forskning visar att motorisk träning och daglig fysisk aktivitet kan det göra skillnad för inlärning och välmående? Modellen och studien är inte ny. Men vi vågar nog påstå att den är en av Sveriges längsta och mest omtalade studie inom motorik och fysisk aktivitet. Vi pratar såklart om Bunkeflomodellen vars studie startade 1999 och varade […]

Står du upp när du fattar viktiga beslut?

Står du upp när du fattar viktiga beslut? Vad gör du när någon som du anser är ”viktig” ringer? Chefen, en läkaren, en blivande arbetsgivare eller någon annan som du känner att du måste vara extra allert när du pratar med. Ligger du kvar i soffan där du precis låg eller sitter du skönt i […]