10.000 steg om dagen…

10.000 steg om dagen

10 000 steg motsvarar ca 7 kilometer promenad. Men mest intressant är ändå om siffran både gäller för barn och vuxna…

55 år på nacken! 1964, i samband med OS i Tokyo, lanserade ett japanskt företag den första stegräknaren. I kampanjen användes slogan ”manpo-kei” – översatt till ”Tiotusen steg-mätare”. Manpo-kei  går att spåra till en studie från universitet i Kyushu i Japan som visade att 10.000 steg per dag skulle innebära att man brände omkring 400 kalorier/dag vilket skulle ge en god hälsoinsats. Mätningar bland vuxna svenskar visat att vi tar i snitt tar 5,500–7,000 steg per dag. Men hur många steg tog man för 100 år sedan? För att jämföra gjordes en studie på Amish-folket 2004 som visar att männen i snitt tog 18.425 steg/dag och kvinnorna 14.196 steg/dag. 

Vilka riktlinjer finns för barn och unga?

Hur många steg rekommenderas att barn och ungdomar ska ta varje dag? Detta diskuterar i en studie från 2011. 

Förskolebarn mellan 4-6 år bör ta ca 10 000 – 14 000 steg per dag.

Pojkar mellan 6-11 år bör ta ca 13 000-15 000 steg per dag.

Flickor bör ta ca 11 000 – 12 000 steg per dag. 

Ungdomar, pojkar och flickor 12-19 år bör ta 10.500-11.500 steg per dag. 

Figur hämtad från: Tudor-Locke, C., Craig, C. L., Aoyagi, Y., Bell, R. C., Croteau, K. A., De Bourdeaudhuij, I., et al. (2011). How many steps/day are enough? For older adults and special populations. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 80. 

Hur ser det ut idag?

Yngre tonåringar rör sig allt mindre, det visar en studie från i slutet på 2018 som genomfördes med hjälp av stegräknare. Studien som jämförs med en 17 år gammal studie visar att en dryg fjärdedel av 14-åringarnas dagliga steg har försvunnit på 17 år. Vilket motsvarar 4500 steg för 14-åriga pojkar och 3000 steg för 14-åriga flickor. Studien visade också en nedåtgående spiral för 11-åringar.

Vad kan vi göra?

  • Aktiva raster
  • Promenader till och från skolan
  • Korta rörelsepauser i rummet. Se våra rörelsekort och planscher.

Tips

Har ni barn som ofta bär sin mobil i fickan. I Iphone finns en app som heter Hälsa i den mäts våra steg.