Strukturer för daglig fysisk aktivitet i alla verksamheter.

Visste du att så lite som fyra minuters högintensiv träning kan ge bättre koncentration. Efter ett rörelsepass får vi mer blod till hjärnan men kroppen börjar även frisätta en ökad dos av dopamin. Kort sagt kan man säga att man efter ett rörelsepass får bättre koncentration, uppmärksamhet, blir piggare och mer alerta vilket kan öka inlärning. Effekterna finns kvar i kroppen upp till två timmar efter ett rörelsepass.

Vad bör jag tänka på?

  • Berätta vad som ska ske. Använd bildstöd eller skriv upp en lista med övningar som. ni ska utföra så att barnen kan stryka efterhand.
  • Utför rörelser som har full fart från start.
  • Även om det är korta pauser som i tex Tabata. Ha en aktiv vila!
  • Visar du som pedagog rörelserna måste du ge allt. Barnen gör vad du gör! Är det en uppgift du inte vill göra, se inte det som ett  hinder att inte starta. Låt någon av eleverna leda passet eller använd instruktionerna genom symbolerna i filmen vi visar.
  • Förklara varför ni ska införa mer rörelse.

När ska ni utföra passen?

  • Utför passen varje dag.
  • Ett enkelt sätt är att alltid lägga passen vid samma tidpunkt. Lyckas ni få in två pass om dagen är det bra. Efter tiorasten, innan skolstartens början eller efter precis efter lunch. 
  • Kör samma pass första veckan. När vi kan något och vet vad som ska komma blir det lättare att skapa rutiner.

Testa Tabata