Tre kort

Tre kort

3-kort: Dela in deltagarna i mindre grupper. Låt varje grupp dra tre kort ur kortleken. Varje kort står för en övning och gruppen ska göra lika många upprepningar som kortet visar. Exempel på övningar ser ni nedan. Som deltagarna kan ni själva välja vilka övningar ni ska använda. Ställ klockan på två minuter. Gruppen ska utför lika många upprepningar som kortet och räkna hur många ”rundor” de hinner utföra innan tiden är ute.

Spader alt cirkel = Simtag med armarna i luften

Ruter alt kvadrat = Hoppa på ett ben

Klöver alt rektangel = Upphopp

Hjärter alt triangel = Utfallssteg