Balanserade Barn -
Ett barn i balans har lättare att lära

"Vi tror att alla kan göra skillnad för barn och ungas utveckling och välmående!"

Vi arbetar med att sprida kunskap om hur fysisk aktivitet, motorik och rörelse kan påverka inlärningen och välmåendet bland barn och unga.

Vår specialitet bygger på balansen mellan fysisk aktivitet, motorik och harmoni. Genom föreläsningar och workshops sprider vi kunskap, aktuell forskning, och ger mängder av praktiska tips och strukturer för att införa mer fysisk aktivitet, rörelse och motorik i förskola, skola och i hemmet. 

Brain breaks, korta träningsprogram och motoriska moment för barn i olika åldrar är –  Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för mer rörelse i förskola och skola.

Vårt arbete kopplas till läroplaner och WHOs rekommendationer.

Låt oss få inspirera er till mer rörelse och välmående i er vardag!

Vi tar steget mot friluftsliv, naturen och upptäckarglädjen!

NYHET - NU SLÄPPER VI NATURKUL!

När en kund/kommun som engagerat sig i både skolprojektet och beställt material från varumärket Klicken med vänner hörde av sig med en idé och förfrågan om vi kunde skapa ett skyltkoncept enligt följande produkter nappade vi direkt. Deras önskan var att kunna erbjuda fler aktiviteter i direkt anknytning till naturen inspirerade oss .

Låt oss presentera två nya produkter i samklang med naturen! 

Konceptet Aktivitetsrundan skapar
rörelse för alla!
Besök vår inspirationssida. Här finns inspirerande övningar och forskning.
Välj mellan digitala workshops och kurser eller föreläsning på plats!

Senaste forskning & inspiration

Gympa med Klicken

Klicken med vänner står för rörelseglädje! Klicken, Pricken och Droppen är nämligen tre färgklickar som måste röra sig för att inte stelna. Genom att ordna

Läs mer »

Tärningskul

Passa på att köra ett rörelsespel på lika villkor oavsett om ni är i förskolan, skolan eller hemma. Tärningskul funkar för alla åldrar!  Ladda ner

Läs mer »

Individuell träning

Studier visar att många barn med motoriska svårigheter har problem med kroppskontroll, koncentration och impulskontroll. Det kan påverka inlärningen och skapa svårigheter för barnen. Genom att träna motorik kan barnen göra stora framsteg både i skolan och på fritiden!

I Malmö erbjuder Balanserade Barn individuell motorisk träning för familjer, förskola och skolor.