Balanserade Barn -
Ett barn i balans har lättare att lära

"Vi tror att alla kan göra skillnad för barn och ungas utveckling och välmående!"

Vi arbetar med att sprida kunskap om hur fysisk aktivitet, motorik och rörelse kan påverka inlärningen och välmåendet bland barn och unga.

Vår specialitet bygger på balansen mellan fysisk aktivitet, motorik och harmoni. Genom föreläsningar och workshops sprider vi kunskap, aktuell forskning, och ger mängder av praktiska tips och strukturer för att införa mer fysisk aktivitet, rörelse och motorik i förskola, skola och i hemmet. 

Brain breaks, korta träningsprogram och motoriska moment för barn i olika åldrar är –  Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för mer rörelse i förskola och skola.

Vårt arbete kopplas till läroplaner och WHOs rekommendationer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Låt oss få inspirera er till mer rörelse och välmående i er vardag!

Årets julkalender är här!

Senaste forskning & inspiration

Kryssa rutan

Kryssa rutan är en stor favorit! Nu kör vi en bokstavsjakt. Bokstavsjakten görs lägligt nog görs bäst utomhus. Hitta något i naturen, på skolgården, i

Läs mer »

Pulskort

KORTA PULSPASS KAN GÖRA SKILLNAD – LADDA HEM VÅRA PULSKORT OCH TESTA I SKOLAN, HEMMET ELLER FÖRSKOLAN!  Pulskorten finns i boken Aktiv skoldag utgiven av

Läs mer »

Individuell träning

Studier visar att många barn med motoriska svårigheter har problem med kroppskontroll, koncentration och impulskontroll. Det kan påverka inlärningen och skapa svårigheter för barnen. Genom att träna motorik kan barnen göra stora framsteg både i skolan och på fritiden!

I Malmö erbjuder Balanserade Barn individuell motorisk träning för familjer, förskola och skolor.