Vill ni ha besök av oss?

Vi föreläser gärna hos er!

Rörelsens och motorikens påverkan för inlärning

Önskar ni få mer inspiration och skapa bra strukturer till hur ni kan införa mer fysisk aktivitet, rörelse, Brain breaks, motorik och pulsträning i er förskola eller i ert klassrum? Föreläsningen ”Rörelsens och motorikens påverkan för inlärning” ger praktiska exempel på hur ni kan skapa en aktiv skola eller förskola. 


Genom föreläsning som är 3 timmar skapas bra strukturer! Ni får tillgång till färdiga rörelseprogram, Brain breaks, motoriska övningar, fysisk aktivitet kopplat till skolans ämnen och förskolans teman. Övningarna är anpassade för att användas i klassrummet eller på förskolan. Vi erbjuder även andra upplägg som kan underlätta inlärning, öka koncentration, kroppskontroll och bidrar till ökat välmående. 

 

Föreläsningen ger många praktiska exempel med kopplar också övningarna till aktuell forskning, läroplaner och ger ger exempel på hur man skapar bra strukturer för en aktiv närmiljö. Ni får ta del av övningar och rörelseprogram genom rörelsekort och filmade övningar via QR-koder. 

 

Det bästa av allt!

Ni slipper planera. Genom filmade program, länkar till forskning, material i form av rörelsekort och kopieringsmaterial får ni ta del bra material för aktiva stunder. Ingen planeringstid behövs. Redan dagen efter föreläsningen kan ni införa fysisk aktivitet och rörelseglädje i era grupper.

 

Vi besöker gärna er och hjälper er att bygga bra strukturer för att få in mer daglig rörelse i förskola och skola!

 

Föreläsningen har en vetenskaplig grund och är ett bra komplement till statsbidraget – Likvärdig skola. 

 

"När barnet satt sina motoriska grunder blir kroppskontrollen bättre. Då blir det lättare att koncentrera sig, delta i olika lekar och aktiviteter. Det ökar både självkänslan och självförtroende."

Alla barn behöver fysisk aktivitet för att må bra men en del barn behöver även extra stöd och fler aktiva pauser."

Föreläsningen innehåller följande:

Vi besöker er arbetsplats

70% av föreläsningen är praktisk

Boka: info@balanseradebarn.se

Kursmaterial ingår till samtliga deltagare

Max antal deltagare: 40 personer. För större grupper kan vi erbjuda andra möjligheter.

Tid: 3 timmar


Visste du att kroppens "energifabrik" heter mitokondrier. Studier visar att du kan öka produktionen av  mitokondrier genom korta rörelsepass.

"Inspirerande, glädjefyllt och givande, så summerar vi gårdagens föreläsning. Tack för ditt engangemang och positiva sätt. Nu tejpas korridorer och barnen har provat på Tabata. Härligt när alla kan börja med detsamma."
Lisbeth
Förskolechef
"Enkelt att starta. Bra material och en lysande föreläsning med en inspirerad föreläsare. Kul att vi fick testa alla olika rörelser och moment. Eftersom vi fick kursmaterial med qr-länkar är det lätt att starta. Tack för en inspirerad föreläsning!"
Anna
Förskollärare