Individuell träning

Studier visar att många barn med motoriska svårigheter har problem med kroppskontroll, koncentration och impulskontroll. Det kan påverka inlärningen och skapa svårigheter för barnen. Genom att träna motorik kan barnen göra stora framsteg både i skolan och på fritiden!

 

I Malmö erbjuder Balanserade Barn individuell motorisk träning för familjer, förskola och skolor. 

Vi bygger upp träningsprogram utifrån barnets behov. Träningsprogrammet kan hjälpa barnet i sin utveckling.  Träningen sker sedan i hemmet, 20 minuter varje dag.  Vi utgår från barnets egna behov genom att säkerställa barnets nivå vid ett individuellt första möte för att sedan följa barnet i sin utveckling. Programmet byggs på efterhand. Många barn upplever förbättringar i motorik, koncentration osv efter bara 6 veckor.

 

 

Vid första mötet observeras barnets balans, koordination, styrka, motorik, rörelsemönster och kroppskontroll. Utifrån barnets behov byggs ett individuellt träningsschema som ni själva ansvarar för i hemmet. Det innebär att ni tränar 20 minuter varje dag.

Första mötet tar 1 – 1.5 timme.

 

 

Uppföljning sker vid personligt möte varannan månad.

"Träningen med övningarna från Balanserade Barn var det som vi behövde för att hitta rätt balans i vår familj. Med balansen från familjen är skolan också i balans och livet känns lättare."
Hillevi
Förälder till en 9 årig flicka

44% av barn med motoriska svårigheter har koncentrationssvårigheter. Det resultatet framkom i Sveriges största studie, Bunkefloprojektet, 1999 – 2002, under ledning av Ingegerd Ericsson.