Skriv ut Pricken och placera den på golvet där ni tänker köa

Balans på stället

– Stå på ett ben. Klappa på magen.

– Stå på ett ben. Klappa två gånger på magen och en gång i marken. Upprepa övningen.

– Stå på ett ben. Klappa två gånger på magen, två gånger i marken och en gång ovanför huvudet. Upprepa övningen.

– Stå på ett ben och gör elefanten genom att ha en hand på näsan och en hand på örat. Växla mellan rörelserna.

– Placera en sak på golvet på din högra sida, exempelvis en penna eller ett sudd. Ställ dig på höger ben. Böj dig ner och ta upp saken från marken med höger hand. Räta upp kroppen medan du fortfarande står på ett ben. Ta saken i din vänstra hand, böj dig ner och lägg saken på golvet på din vänstra sida. Du ska inte kasta ner den utan lägga ner den mot golvet. Byt fot och balansera på vänster fot. Gör samma sak fast från vänster sida.

– Stå på ett ben. Rita en åtta i luften med din ena hand och

ett minustecken med din andra hand. Skifta hand.