Att skapa utrymmen genom att tejpa olika strukturer i korridoren kan vara ett bra sätt att få igång mer rörelse. Gör man dessutom små olika uppgifter som tillhör modellen och byter ut dem varje dag kan man göra modellen mer attraktiv. Då blir den mer levande för barnen. 

Vi gillar tejp men här delar vi en tillhörande modellen – Hoppstjärna med siffror.

För de yngre barnen kan man lägga små klossar i en burk i mitten och låta dem placera dem på rätt ställe och för äldre barn och elever skapar vi olika matteutmaningar. 

Genom att tillsätta mer rörelse vet vi att inlärningen ökar. Genom att stå upp blir vi mer alerta! Rör vi oss samtidigt kan vi öka inlärningen ytterligare. 

Tryck ut våra pilar via länken eller skapa egna. Självklart ska pilarna sitta fast lite bättre än de gör i filmen.

SÅ HÄR GÖR NI:
Lägg ut pilarna på olika sätt och hoppa olika tal så som filmen visar eller trycka ut två uppsättningar och placera dem mitt emot varandra. Låt två deltagarna hoppa samtidigt. Den första deltagaren bestämmer vilket räknesätt som ska användas och börjar sedan hoppa till olika siffror och avslutar i mitten medan den andra deltagaren står still och iaktar. Den andra deltagaren räknar samtidigt ut svaret. Om summan blir högre än 20 står deltagaren kvar i mitten och säger summan om svaret blir lägre än 20 hoppar deltagaren till rätt siffra.

Filmen har ett år på nacken och är från en föreläsning på Montessoriskolan Centrum i Göteborg.

 

Printa ut pilarna