I ”Sten, sax och påse” vinner stenen över saxen, saxen över påsen och påsen över stenen.

Dela in deltagarna i par och hoppa ”Sten, sax och påse” på flera olika sätt. Räkna till tre genom att hoppa två jämfotahopp följt av den sak som ni vill vara.

Övning 1 – Vinna! Den ena deltagen hoppar två jämfotahopp följt av en rörelse. Den andra i deltagen hoppar två jämfotahopp och gör rörelsen som vinner över kamratens.

Övning 2 – Förlora! Den ena i paret hoppar två jämfotahopp följt av en rörelse. Den andra deltagaren hoppar två jämfotahopp och gör rörelsen om förlorar.

Övning 3 Båda deltagarna hoppar samtidigt, två jämfota hopp följt av varsin rörelse. Vem vinner?