Kicka igång kroppen med Klicken

Klicken, Pricken och Droppen är tre färgklickar som måste röra sig för att inte stelna. I den här övningen väljs rörelserna genom vännerna självporträtt. Nedan presenteras tre olika förslag.

Ladda ner korten genom länken.

De tre vännerna har varsin rörelse. Se exempel nedan.

Droppen – benspark, Klicken – simtag, Pricken – hoppa på ett ben.
Välj dina egna favoritrörelser.

Gruppövning.

Skriv ut flera av korten och lägg dem med baksidan upp på golvet. Ett barn från gruppen börjar dra ett kort. Alla barnen i gruppen utför rörelsen som tillhör självporträttet. Alla barnen i gruppen får i tur och ordning dra ett kort och utföra rörelsen tillsammans med sina kompisar. När alla barnen dragit ett kort räknar ni hur många kort det är av respektive figur. Den figuren som fått flest kort har vunnit dagens rörelseutmaning.

Ni kan även bestämma att varje figur har två rörelser. Då kan barnet som drar kortet välja vilken rörelse den vill att gruppen ska göra.

Klicken med vänner har ett rörelsealfabet som lockar till mer rörelseglädje.

Tävla i grupp

Skriv ut flera av korten och lägg dem med baksidan upp på golvet. Dela gruppen i mindre grupper. Varje grupp bestämmer vilken figur de vill vara. Det gör inget om grupperna har samma figur. Grupperna turas om att dra kort från högen. Om kortet som gruppen dragit visar ett självporträtt som tillhör den figur som gruppen valt behåller gruppen kortet annars längs det i en ”slänghög”. Deltagare från samtliga grupper utför rörelsen som kortet visar. Den grupp som först fått tre självporträtt av sin figur har vunnit.

Mysterybox – Dra ett kort, scanna QR-koden och utför rörelsen. Läs mer.
Satsar ni på rörelserik vardag?
Klicken med vänner har ett brett sortiment. Här finns Lilla paketet.

Spela Lotto.

Skriv ut flera av korten och lägg dem med baksidan upp på golvet. Skriv även ut lottobrickorna genom länken nedan. Varje barn har en varsin lottobricka. När det är barnets tur drar de ett kort, utför rörelse och placerar kortet vid rätt figur på brickan. Det barn som första fyllt sin bricka har vunnit.

Föreläsning?

Intresserad av att lära dig mer om motorik och rörelse? Vi besöker gärna er förskola och skola och föreläser om hur ni ska kunna implementera mer rörelse och skapa en mer aktiv förskola eller skola. Föreläsningen är tre timmar och vi reser i hela landet och Finland. Kontakta oss via info@balanseradebarn.se