Motorikens påverkan för inlärning och välmående

DET ÄR ALDRIG FÖRSENT ATT BÖRJA TRÄNA MOTORIK! 

Strax över 40% av alla barn med motoriska svårigheter har koncentrationssvårigheter. Det visade Bunkefloprojektet som är en av Sveriges första och kanske längsta projekt inom motorik och fysisk aktivitet.

Att koncentrera sig på en uppgift och samtidigt hålla i en penna och skriva är inte enkelt för ett barn med motoriska svårigheter. Att sitta stilla och hålla balansen på en stol är inte heller en självklarhet för alla. Att kunna skriva av något från tavlan och växla mellan att ha blicken på tavlan och i skrivhäftet kan vara svårt för många. Det finns många exempel som visar hur motoriska svårigheter kan skapa fler svårigheter i vardagen för många barn, unga och vuxna.

FÖRSKOLANS LÄROPLAN GER RIKTLINJER OM ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA BARNETS MOTORIK!

I förskolans läroplan är ett av målen att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

BARNETS UTVECKLINGSKURVA

Lyfta huvudet  –  1 – 5 månader

Rulla, vända sig från ena sidan till den andra  –  3 – 8 månader

Åla  –  3 – 10 månader

Krypa  –  5 – 12 månader

Stödja  –  5 – 12 månader

Gå  –  8 – 18 månader

Springa  –  10 – 20 månader

Hoppa jämfota på stället   –  3 år

Hoppa på ett ben  –  4 – 5 år

Hoppa hopprep  –  6 -7 år

Klättra på möbler  –  1-2 år

Klättra på enkla lekplatser –  2-3 år

Hänga  –  3 år

Kasta (riktat)  –  3 – 4 år

Fånga  –  4 – 5 år

Balanssinnet börjar utvecklas under fostertiden men vid 3 års ålder sker en viktig utveckling av balanssinnet

Vill ni träna mer motorik. Genom våra Guldkorn får ni mängder av övningar som stimulerar och hjälper till att träna barns motorik. Dra ett kort, scanna in qr-koden och utför övningen. Beställ Guldkorn här

MER FORSKNING

Forskning visar att spädbarn med bra motorik är bättre på att lösa uppgifter som kräver bra tankeförmåga. Vid en studie gjord vid Uppsala universitets med forskaren Janna Gottwald studerades 70, 18 månader gamla barn och fann ett samband mellan hur barnen utförde det motoriska momentet och de kognitiva momenten.

Genom Klickens Motorik & Rörelsekalender får ni ta del av en daglig utmaning inom motorik, rörelseprogram och utmaningar. Beställ kalendern här