10 min HIT påverkar barns kondition!

Granskningen av tretton olika forskningsstudier från målgruppen 10-19 år visar sig påverka barns hälsa positivt.

Sammanställningen visar att så lite som 10 min av högintensiva intervaller under tex skolidrotten eller aktiva raster är effektivt för att öka skolbarns kondition, vilket kommer ge en stor vinst inför framtiden.

Studierna som granskades hade daglig fysisk aktivitet och hade en studietid på minst 4 veckor.

I materialet Utmaningar utomhus finner ni flera upplägg av högintensiv träning!