Nya rekommendationer från WHO

Varje steg räknas för en bättre hälsa enligt WHO! Förra veckan presenterade WHOs nya riktlinjer för fysisk aktivitet. Även om inga förändringar visade bland barn och unga utan att rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet kvarstår. Visar det sig fortfarande att det är på tok för lite rörelse bland barnen i världen. Fyra av […]

Kan språkinlärning påverkas av fysisk aktivitet?

Kan man lära sig ett nytt språk snabbare med hjälp av fysisk aktivitet? Det undrade forskarna i Kina och gjorde en liten forskning 2017 som innefattade 40 personer med annat modersmål. Följande undersöktes: Möjliga positiva effekter av fysisk aktivitet vid inlärning av ett andraspråk där man nått en vis grad av kunnande. Har fysisk aktivitet […]

”Träning gör dig smart”

Det är sedan tidigare känt att regelbunden fysisk träning inte bara förbättrar den fysiska och mentala hälsan utan även kognitiva funktioner. Men behöver man träna regelbundet eller kan ett enda enskilt fysiskt träningspass ge positiva effekter på inlärning?  ”Träning gör dig smart” Forskaren Peter Blomstrand, vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har granskat 13 olika studier som alla uppfyllde kriterierna […]

Fysisk aktivitet ger bättre problemlösning!

Kan fysisk aktivitet påverka problemlösning? Forskningen har några år på nacken men visar att fysisk aktivitet kan skapa nya nervceller och ge bättre förutsättningar för problemlösning. 2005 studerade forskaren Andrew Naylor vad som hände när råttor fick springa i ett träningshjul.  Råttor som fick springa i hjulet under nio dagar fick fem gånger så många nya […]

Förskolan är en viktig arena för att främja rörelse bland barn!

Äldre studier från Centrum för idrottsforskning visar att barn rör sig mer på vardagarna än på helgerna. Den visade tydligt att förskolan är en aktiv tid och att den ger utlopp för mer fysisk aktivitet.  Men för att få en tydligare bild bestämde sig forskaren Daniel Berglind tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) […]

Barn med koncentrationssvårigheter gynnas av rörelse under inlärning!

Barn med ADHD och koncentrationssvårigheter bör få utlopp för sin energi för att kunna öka sin inlärning! Det visar en studie från University of Central Florida som låtit studera pojkar i ålder 8-12 år. Studien är från 2015. Resultatet av forskningsstudien visar att om barn med koncentrationssvårigheter får röra sig, samtidigt som de tar del av kunskap […]

7 minuters träning ökar inlärningen hos unga.

Vad händer när man startar en matematiklektion med 7 minuters pulsträning? Den frågan ställde man sig i Helsingborg och bestämde sig för att genomföra en studie med 175 elever i årskurs 7. Resultatet visar att korta stunder av pulsträning har effekt på koncentration och arbetsminne. Studien visar också att effekterna inte skiljer sig mellan killar […]

Motorik är viktig för inlärningen

Motorik är viktig för inlärningen Små barn med bra motorik har bättre inlärningsförmåga än barn med sämre motorik. Det menar Janna Gottwald, forskare vid Uppsala universitets barn- och babylab, som gjort en forskningsstudie med 18 månader gamla barn. Studien som publicerades 2016 visar att om man tidigt uppmärksammar barn med motoriska problem, och ger dem tidig träning, […]

FYSISK AKTIVITET I KLASSRUMMET – ORKAR VI MER ÄN VI TROR?

FYSISK AKTIVITET I KLASSRUMMET – ORKAR VI MER ÄN VI TROR? Forskning visar att om någon tittar på dig när du styrketränar finns det en stor chans att du presterar lite bättre än du annars skulle göra. Visst känner man igen sig som vuxen men hur är det för barnen? Kan fysisk aktivitet i klassrummet tillsammans […]

Bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar i alla åldrar.

Bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar i alla åldrar. Genom att hjälpa barn och unga att hitta fysiska aktiviteter redan innan vuxenlivet kan vi skapa bra struktur för ökat välmående hela livet! I veckan presenterades nämligen en ny studie från GIH som visar att bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och en för tidig död […]