Kan man lära sig ett nytt språk snabbare med hjälp av fysisk aktivitet? Det undrade forskarna i Kina och gjorde en liten forskning 2017 som innefattade 40 personer med annat modersmål.

Följande undersöktes:

Vid studien fick deltagarna vid upprepade tillfällen se ett antal substantiv, översättning på deltagarens modersmål samt en bild som föreställde ordet. Orden visste deltagarna sedan tidigare inget om. De fick också se sig ett antal verb, med sin översättning till modersmålet. 

När orden studerades fick testguppen cykla på träningscyklar och memorera orden medan kontrollgruppen fick sitta på en stol utan rörelse och memorera orden. Testerna genomfördes sedan i nio steg, med några ord åt gången i varje steg. 

Vid sluttestet fick deltagarna samma substantiv och tillhörande bilder samt ett antal bilder där ordet inte stämde överens med vad som visades på bilden. Deltagarnas uppgift var att tala om vilka kombinationer som var stämde överens med varandra. 

Resultatet visade följande:

Fyra veckor senare!

Fyra veckor senare gjordes testet om för att kontrollera hur fysiska aktiviteten påverkat inlärningen på längre sikt. Även här syntes det tydligt att träning lämnat positiva effekter på långvarig inlärning av språket.