Språkutveckling + finmotorik = Sant

Språkutveckling påverkas av motorik!

Är det möjligt att förbättra sin språkförmåga genom finmotoriska övningar och kan förmågan att hantera verktyg finslipas genom språkövningar? Enligt forskning från Karolinska Institutet stämmer det.

I en svenska och fransk studie har man funnit samband mellan språk och finmotorik. Man har kunnat se att det finns ett samband mellan förmågan att förstå komplex meningsbyggnad och finmotoriskförmåga. Båda förmågorna styrs nämligen av celler i de basala ganglierna, vars uppgift bland annat är att involverade i frivilliga rörelser.

Forskning

Motoriska moment. Under den motoriska övningen skulle deltagarna placera ut små träpinnar i oregelbundet placerade hål med hjälp av en 30 cm lång tång. 

Språkliga moment. De språkliga övningarna gick ut på att besvara grammatiskt komplexa påståenden. Under alla moment mättes deltagarnas hjärnaktivitet.

Jämförelse. I nästa steg undersökte forskarna om träning av en förmåga kan förbättra den andra. Det vill säga om användningen av tången också kan förbättra förmågan att förstå grammatiskt komplexa påståenden.

Nu gjorde deltagarna språkövningen före och efter 30 minuters motorisk träning med tången. En kontrollgrupp gjorde sina motoriska övningar utan hjälpmedel, en annan gjorde inga motoriska övningar.

Klickens Finmotorik

Träna kroppens små muskler tillsammans med Klicken, Pricken och Droppen. När barnen får god kontroll över sin kropp fungerar små saker i vardagen lättare. Materialet innehåller 27 kort med sagor och tillhörande övningar. I sagan träffar Klicken en trollkarl och bestämmer sig för att bli flink i sina rörelser. De övar sina små rörelser för att kunna möta trollkarlen på nytt och trolla tillsammans.  

Klickens Grovmotorik

Motorisk träning är grundläggande för barnets utveckling. Låt Klicken, Pricken och Droppen leda er. Materialet inner 30 kort med sagor och tillhörande övningar. Tanken är att Klicken ska anordna ett OS men för att kunna delta behöver man träna sina grunder. När barnet gjort alla övningar har de tränat alla sina grundrörelser. 

BÄTTRE RESULTAT EFTER MOTORISKA ÖVNINGAR

Forskarna fann att deltagarna som gjorde de finmotoriska övningarna med tång lyckades allt bättre med den svåra grammatiken. Kontrollgrupperna förbättrade inte sina resultat i de språkliga momenten.

Dessutom visade resultaten att övningarna i grammatisk förståelse förbättrade den motoriska användningen av verktyget.

Delar av texten är lånad från forskning.se