Barn med koncentrationssvårigheter gynnas av rörelse under inlärning!

Barn med ADHD och koncentrationssvårigheter bör få utlopp för sin energi för att kunna öka sin inlärning! Det visar en studie från University of Central Florida som låtit studera pojkar i ålder 8-12 år. Studien är från 2015.

Resultatet av forskningsstudien visar att om barn med koncentrationssvårigheter får röra sig, samtidigt som de tar del av kunskap eller gör ett prov, underlättar det barnens inlärning. Genom att bland annat låta barnen sitta på balansbollar eller motionscyklar kan de lättare hantera sin energi vid inlärning och prestera bättre. 

I studien skulle barn memorera en följd av siffror och bokstäver, för att sedan placera siffrorna och bokstäverna i rätt ordning för att studera hur arbetsminnet, den hjärnfunktion som används vid inlärning. Ju mer barnen med adhd-diagnos rörde på sig under testet desto bättre presterade de. 

Däremot visade det sig att barnen som inte hade en diagnos men som också rörde på sig under testet presterade sämre än de som satt stilla. Vanligtvis handlar rörelsen vid ADHD om att dämpa hyperaktiviteten. Forskarna bakom studien menar att det är kontraproduktivt. I stället föreslår de att underlätta barnens inlärning genom att bland annat låta dem sitta på balansbollar eller motionscyklar vid inlärningen.

SHOP