Fysisk aktivitet ger bättre problemlösning!

Kan fysisk aktivitet påverka problemlösning? Forskningen har några år på nacken men visar att fysisk aktivitet kan skapa nya nervceller och ge bättre förutsättningar för problemlösning.

2005 studerade forskaren Andrew Naylor vad som hände när råttor fick springa i ett träningshjul.  Råttor som fick springa i hjulet under nio dagar fick fem gånger så många nya stamceller i den del av hjärnan som heter hippocampus jämfört med råttor i en kontrollgrupp som inte fick springa alls. Fyra veckor efter träningen, det vill säga fyra veckor efter det att hjulet tagits bort ur buren, fanns cirka en tredjedel av de nya cellerna kvar och hade utvecklats till fungerande nervceller.

Hippocampus påverkar bland annat minnet, reglerar stress och inlärning.

För att testa råttornas problemlösning och minnesträning efter ”träningsperioden” studerade Andrew Naylor råttornas beteende. Testet gick ut på att låta råttorna simma i en rund bassäng där de på ett ställe kunde komma upp på land. De vältränade råttorna lärde sig snabbare än de otränade vart de skulle simma för att ta sig upp ur vattnet.

Lagom träning är bäst!

Ytterligare en grupp råttor fick springa hur mycket de ville i sina hjul i 24 dagar. Av någon anledning ökade dessa råttor med tiden sitt springande från sex kilometer per dag till så mycket som 20 kilometer per dag. Det visade sig dock inte ha någon positiva effekter på antalet celler i hjärnan. Tvärtom. De fick bara hälften så många nya celler i hippocampus som de som inte tränade alls och även när de övertränade råttorna fick vila under några veckor så överlevde mer än hälften av deras nybildade celler, vilket var mer än dubbelt så många som hos otränade råttor. Men eftersom det blev färre nya celler från början hos de övertränade råttorna var resultatet i slutänden i stort sett samma antal celler hos båda grupperna som som tränar lagom och de som tränar hårt. i alla fall. Hjärnan verkar alltså försöka hitta ett sätt att kompensera för att det är färre celler som bildas när råttorna springer för mycket.

Det är såklart mer intressant om studierna är gjorda på fysiska personer men en studie som den här ger även en visning om hur fysisk aktivitet kan påverka inlärning och problemlösning. 

Daglig fysisk aktivitet? Rörelsekalendern ger daglig fysisk aktivitet! Kalendern fungerar för alla åldrar! Rabatterat pris 199kr

Läs mer om studien