Förskolan är en viktig arena för att främja rörelse bland barn!

Äldre studier från Centrum för idrottsforskning visar att barn rör sig mer på vardagarna än på helgerna. Den visade tydligt att förskolan är en aktiv tid och att den ger utlopp för mer fysisk aktivitet. 

Men för att få en tydligare bild bestämde sig forskaren Daniel Berglind tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) att kartlägga skillnaderna mellan förskolorna och ta reda på vilka goda strukturer som kan användas för att öka den fysiska aktiviteten bland barnen i förskolan.

Förskolan är en viktig arena för att främja rörelse bland barn!

2019 gjordes därför en observationsstudie med 27 förskolor med ca 500 barn och 100 pedagoger från Södermalm där deltagarna fick bära varsin accelerometer som mäter rörelseaktivitet i detalj. Man ville undersöka hur mycket barnen rörde sig och om utevistelse och storleken på förskolorna gårdar påverkade resultatet av fysisk aktivitet. Vissa av förskolorna i studien hade stora gårdar, andra mindre och några ingen gård alls. 

Resultat

Det skiljde stort mellan förskolorna och det som framkom som en god strategi att ha en tydlig policy kring fysisk aktivitet. Kartläggningen visade dessutom att stora förskolegårdar, och framför allt att utomhustid kunde kopplas till att barnen var mer fysisk aktiva. Att vara ute ett visst antal timmar per dag, inplanerade utflykter eller att låta barnen bli lämnade och hämta utomhus var exempel på goda vanor som ökade rörelsen bland barnen i barngruppen

Varje halvtimme utomhus innebar nämligen 68 procent mer tid av medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet och 102 procent fler steg jämfört med tid spenderad inomhus. 

Siffrorna går helt i linje med Världshälsoorganisationen, WHO, riktlinjer som säger att barn mellan tre och fem år bör nå upp till 60 minuters medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet varje dag.

Studien bekräftar också tidigare forskning som identifierat liknande samband. Och slutsatsen den stora slutsatsen är att policyer för fysisk aktivitet och främjande av tid utomhus är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att öka förskolebarns fysiska aktivitet.

Stegtabell

Ingen gård6160 steg
Gård – 200 kvm6485 steg
Gård – 900 kvm6727 steg
Gård – 2700 kvm7316 steg
Utegrupp10064 steg

.

Önskar du mer kunskap om fysisk aktivitet i förskolan? Vi föreläser gärna för er!

.

Köp Klickens rörelse och motorik kalender redan dig. 149kr