Motorik är viktig för inlärningen

Motorik är viktig för inlärningen

Små barn med bra motorik har bättre inlärningsförmåga än barn med sämre motorik. Det menar Janna Gottwald, forskare vid Uppsala universitets barn- och babylab, som gjort en forskningsstudie med 18 månader gamla barn.

Studien som publicerades 2016 visar att om man tidigt uppmärksammar barn med motoriska problem, och ger dem tidig träning, kan man undvika inlärningsproblem senare i livet. Den tidiga upptäckten skulle göra att man tidigare ser de som befinner sig i riskzonen och kan träna motorik och sätta in andra instanser mycket tidigare vad vi gör idag.

Så här gick studien till.

Syftet med avhandlingen handlade om att se sambandet mellan motorisk planering och kognitiv planering. De 70 barnen som ingick i studien studerades i fyra olika moment. En som testade deras motorik och tre som testade deras kognitiva funktioner. 

Den motoriska uppgiften gick ut på att sträcka sig efter en liten leksak och stoppa den i en låda med ett hål i. Det som mättes då var snabbheten.

Den första kognitiva uppgiften gick ut på att en glittrig leksak lades på bordet framför barnen och de blev tillsagda att de inte fick röra den. Efter 30 sekunder hade nästan alla barnen tagit leksaken, men de som var snabbast i den motoriska delen väntade betydligt längre än de andra.

I den andra kognitiva uppgiften ställdes en lite byrå med fyra lådor framför barnen. I en av lådorna lades en nalle och sedan gömdes byrån bakom ett draperi. Barnens uppgift var att ta fram nallen. Även här visade det sig att barnen som var bra på den motoriska delen presterade bättre, de mindes i större utsträckning i vilken låda nallen var gömd.

I den tredje kognitiva uppgiften ställdes barnen framför en genomskinlig låda med en leksak i. Uppgiften var att plocka ur leksaken ur lådan, som bara kunde öppnas med hjälp av en knapp. Men det var för svårt för de flesta.

Resultat

Resultatet var tydligt. Den finmotoriska utvecklingen hör ihop med de kognitiva färdigheterna. Gottwald menar att funktionen styr varandra men eftersom motoriken utvecklas före det kognitiva blir slutsatsen att god motorik skulle kunna förbättra kognitiva funktioner. Det betyder alltså att dålig motorisk utveckling hos små barn skulle kunna vara ett tecken på sämre inlärningsförmåga.

Vad kan vi göra för att hjälpa barnet?

I en intervju i som publicerades i förskolan.se fick Gottwald följande fråga: 

Om du var förskollärare, vad skulle du göra om du upptäckte att ett barn verkade halka efter i den finmotoriska utvecklingen?

Gottwald svarade: Jag skulle hålla extra koll på det barnets kognitiva utveckling också. Märkte jag att barnet började halka efter även där så skulle jag argumentera för extra stöd. Jag skulle naturligtvis se till att barnet fick träna sin finmotorik extra mycket.


Vilken julkalender kör ni i år? Vår fokuserar på rörelse, motorik, välmående, kamratskap och pyssel.

Genom att barnen får ett dagligt kort från Tomten, blir de Tomtens extra nisse och får hjälpa till och utföra många olika uppdrag.

Vem vill inte bli bästa kompis med Tomten?

Beställ den till rabatterat pris tom 20 november. 229kr (ord 259kr)

En kalender räcker till en hel familj, en klass eller en avdelning på fritids eller förskolan.

Rekommenderad ålder: 3-11 år.