2018 – Gym. En favorit i repris! Skapa bra förutsättningar…

2018 – Gym. En favorit i repris! Skapa bra förutsättningar…

Inga hantlar varken ingår eller behövs. Vi kör träning med kroppen som motstånd och det bästa av allt, ni behöver inte byta om. Det enda ni behöver göra är att skriva ut materialet och starta. Dela ut det till barnen/eleverna eller häng upp det som ett gemensamt träningsschema utanför klassrummet och inspirera till mer rörelse och ökat välmående.

Varje år ger vi ut ett gym. Vi har fått flera förfrågningar om vi kan lägg upp 2018 gym.

SKOLSTART MED NYA RUTINER?
Den här veckan börjar många barn och elever, skolan och förskolan efter ett långt sommarlov! Alla barn mår bra av att röra sig och ju fler sätt man kan instruera rörelse ju fler valmöjligheter ger vi barnen. Att skapa klassen eget ”Gym” i kapprum eller ett grupprum genom olika rörelse strukturer kan hjälpa många barn att skapa ny energi, fokus och koncentration. En tejpad hoppstege, en balanslinje eller enkla ”Gymkort”, svårare behöver det inte vara. 

Att vi behöver röra oss mer har nog få missat! Även om gymkortet kommer gynna alla barn finns det vissa barn som mår extra bra av korta rörelsepass under dagen. Flera olika forskningsstudier visar nämligen att korta avbrott med fysisk aktivitet gör att man får ny energi, bättre koncentration och ökat fokus. Det gynnar speciellt personer med koncentrationssvårigheter och ADHD. Efter ett kort rörelsepass upplever många att de blir mindre distraherade och har lättare för att koncentrera sig. Effekten finns kvar i kroppen upptill 2 timmar efter rörelsepasset. 

Det finns även andra barn som gynnas stort av enskilda rörelsepass. Barn som av olika anledningar har svårt för att följa med i ett rörelseprogram eller som kanske behöver utföra övningarna på egenhand för att minska distraktioner eller för att få utföra övningarna i sin egen takt.

STRUKTUR -KLASSRUMSGYM! Genom att ordna ett klassrumsgym kan barnen och eleverna gå utanför klassrummet, köra sin träning och skapa bra strukturer för ökat välmående. Ni hänger väl med?

Missa inte veckans deal.

Köp Rörelsekalendern till rabatterat pris – 200kr

Aktiv skoldag är en guldgruva för dig som vill öka rörelsen i skolan. Flera av övningarna fungerar lika bra i förskolan eller i hemmet. Läs mer