Bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar i alla åldrar.

Bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar i alla åldrar.

Genom att hjälpa barn och unga att hitta fysiska aktiviteter redan innan vuxenlivet kan vi skapa bra struktur för ökat välmående hela livet!

I veckan presenterades nämligen en ny studie från GIH som visar att bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och en för tidig död – oavsett ålder och kön. 

Studien som är den hittills största studien på friska vuxna personer är baserad på över 266 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år. Mellan år 1995 och 2015 har deltagarna erbjudits och utfört konditionstest via sina jobb. Deltagarna har fått utföra ett test på cykel för att ta reda på sin kondition. Därefter har man kunnat gå igenom informationen för att se vilka av dessa hundratusentals personer som senare drabbats av hjärt-kärlsjukdom.

Nu visar resultaten från studie att högre kondition minskade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar hos både män och kvinnor i alla åldersgrupper. Samtidigt uttrycker man att det inte behöver vara särskilt svårt eller komplicerat att öka sin kondition. Träningen måste inte vara ledarledd eller planerad högintensiv träning. Det räcker att man blir lite andfådd och varm menar teamet.

Svårt att komma igång? Testa vår rörelsekalender