KORTA PULSPASS KAN GÖRA SKILLNAD – LADDA HEM VÅRA PULSKORT OCH TESTA I SKOLAN, HEMMET ELLER FÖRSKOLAN! 

Pulskorten finns i boken Aktiv skoldag utgiven av Bonnierförlagen Lära. Där finns också sju andra rörelsekort. 

Vid skolstart publicerade vi ett litet klassrumsgym. Som ett komplement har vi skapat små pulskort. Att använda pulskorten är enkelt. Låt barnen ta ett kort och gå utanför klassrummet och utföra sitt eget träningspass när energin tryter eller kör en gemensam rörelsestund tillsammans

SÅ HÄR GÖR NI...

Utför alla övningar på schemat vid samma tillfälle. Byt rörelse var 30 sekund. Du kan själv välja i vilken ordning övningarna ska utföras. Övningarna på kortet tar 4,5 minut att genomföra och bör utföras i ett högt tempo. 

TÄNK PÅ…

…att personer med koncentrationssvårigheter skapar bättre förutsättningar för inlärning om de får röra sig vid flera korta tillfällen under dagen istället för ett långt pulspass vid ett tillfälle. 

…att vissa av era barn och elever bara rör sig i förskola och skolan. Att hjälpa dem att få ett extra rörelsepass under dagen kan skapa bra förutsättningar!

…så lite som 4 minuters pulsträning frisätter en ökad dos av dopamin i kroppen vilket resulterar i  bättre koncentration, uppmärksamhet, glädje och motivation.

Beställ din bok här