Rörelse – en nyckel för ökad inlärning?

I studie som publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology testades 62 pojkar mellan 8 och 12 år. Drygt hälften hade adhd medan pojkarna i kontrollgruppen inte hade det. Alla testpersoner fick se två korta filmer på 10 minuter var. Den ena filmen var en scen ur Star Wars Episode 1 och den andra var en instruktionsvideo med matematiska problem.

Båda grupperna tittade uppmärksamt på Star Wars-filmen. Men när barnen med adhd såg matematik-filmen snurrade de på stolen, trummade med fötterna och bytte position ofta. Enligt Mark Rapport kan symptom på adhd, som överdrivet rörelsemönster, triggas av kognitivt utmanande uppgifter.

Att låta barnet ha något i händerna eller röra sig under tiden de tar in fakta kan vara ett sätt att öka inlärningen.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/barn-med-adhd-behover-rorelse-for-inlarning

Föreläsning. Vill ni ha besök av oss?

Önskar ni få mer inspiration och skapa bra strukturer till hur ni kan införa mer fysisk aktivitet, rörelse, Brain breaks, motorik och pulsträning i er förskola eller i ert klassrum? 3 timmars föreläsningen ”Rörelsens och motorikens påverkan för inlärning” ger praktiska exempel på hur ni kan skapa en aktiv skola eller förskola.