Storleken på förskolans gård avgör hur mycket barnen rör sig

Storleken på förskolans gård avgör hur mycket barnen rör sig

Förskolegårdens storlek är kopplad till hur barnen rör på sig. Ju större förskolegård, desto mer aktiva är barnen, menar Daniel Berglind, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Under en veckas tid bar 420 barn och 120 pedagoger på 27 kommunala förskolor på Södermalm rörelsemätare för att mäta deras fysiska aktivitet.