Brain breaks – Fällan

”Brain Breaks” – små korta rörelsepauser med övningar som genomförs både enskilt, i par eller i grupp. Det ger tillfälle att snabbt komma upp och röra sig och är en metod för att ladda om hjärnan för nya inlärningssituationer.  Genom att använda Brain breaks i förskola eller skola kan man skapa bra förutsättningar för ökad […]

Rörelseglädje – Alfabetet

Rörelseglädje med alfabetet! Träna alfabetet med korsrörelser. Säg bokstaven högt och slå samtidigt på en kroppsdel. Utför rörelsen i kors. Starta med vänster hand på höger fot, fortsätt med höger hand på vänster fot. Ta på fot, fot, knä, knä, höft, höft och axel, axel och börja om på foten igen. Har ni observerat att […]

Enkla Brain breaks – Elefanten & Kulan

Enkla Brain breaks Elefanten & Kulan ”Brain Breaks” – små korta rörelsepauser med övningar som genomförs både enskilt, i par eller i grupp. Det ger tillfälle att snabbt komma upp och röra sig och är en metod för att ladda om hjärnan för nya inlärningssituationer.  Genom att använda Brain breaks i förskola eller skola kan […]